Bảo mật

Folder Guard 19.6

Folder Guard là một chương trình bảo mật máy tính mạnh mẽ cho phép bạn điều khiển quyền truy cập vào các tệp, thư...

Password Depot 12.0.7

Password Depot là phần mềm quản lý mật khẩu mạnh mẽ cho phép bạn tổ chức tất cả mật khẩu, thẻ tín dụng, giấy phép...

Sysinternals Suite 2019.06.14

Sysinternals Suite thực chất là một bộ công cụ được đóng gói với nhiều chức năng sửa lỗi windows độc đáo bằng các tiện...

HomeGuard Professional 7.5.1

HomeGuard Professional là một phần mềm mà bạn có thể sử dụng để giám sát việc sử dụng toàn bộ các máy tính tại...

Rohos Disk Encryption 3.0

Rohos Disk Encryption là một ứng dụng hữu ích giúp người dùng nhanh chóng tạo ra các phân vùng được bảo vệ và ẩn...

Wise Folder Hider Pro 4.2.7.187

Wise Folder Hider giúp bạn vệ các tập tin và thư mục trên máy tính bằng cách ẩn và khóa, ngăn chặn truy cập...

Anti-Porn 25.6.6.6

Anti-Porn là cách dễ nhất để hạn chế hoạt động của con bạn khi sử dụng máy tính, bạn có thể hạn chế nội dung...