Autodesk

Tổng hợp những phần mềm của hãng phần mêm Autodesk software

Autodesk Powermill Ultimate 2020

Autodesk Powermill Ultimate là một phần mềm mạnh mẽ cung cấp cho bạn giải pháp CAM (Computer-aided manufacturing) toàn diện cho máy CNC (Computer...

Autodesk SketchBook Pro 2020

Autodesk SketchBook Pro 2020 là một công cụ dễ sử dụng và mạnh mẽ để phác thảo, thường được các nghệ sĩ sử dụng...

Autodesk 3ds Max 2020

Autodesk 3ds Max 2020 là một chương trình đồ họa 3D tiên tiến và chuyên nghiệp cho phép tạo hoạt hình 3D, mô hình, trò...

Autodesk Autocad 2020

Autodesk Autocad 2020 là một phần mềm soạn thảo và thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) mạnh mẽ - các công cụ ứng dụng...

Autodesk Maya 2019

Autodesk Maya là một phần mềm mạnh mẽ để tạo hoạt hình, nó thường được sử dụng bởi nhà làm phim hoạt hình chuyên nghiệp...

Autodesk Revit 2019

Dòng phần mềm thiết kế và phát triển của Autodesk Revit được thiết kế và phát triển bởi Mô hình thông tin xây dựng...

Autodesk AutoCAD Map 3D 2019

Việc kết hợp dữ liệu GIS với các dữ liệu và công cụ CAD sẽ giúp thiết kế và quản lý cơ sở hạ...