CAD, Vector

Sketch 55.2

Sketch for Mac là một phần mềm thiết kế đồ họa mạnh mẽ, đa năng gói gọn trong một giao diện đơn giản và...

Substance Designer 2019.1.1.2320

Substance Designer for mac là một công cụ ghép kết cấu mạnh mẽ cho phép bạn tạo ra một bề mặt thực tế hoặc mô hình...

SimLab Composer 9.1.20

Simlab Composer là một giải pháp hoàn chỉnh, dễ dàng và giàu tính năng cho phép bạn truyền đạt ý tưởng 3D của mình...

Live Home 3D: Standard Edition 3.6.2

Live Home 3D, một sự kế thừa của Live Inter 3D, là phần mềm thiết kế nhà mạnh mẽ nhưng trực quan cho phép...

EazyDraw 9.3.1

EazyDraw là một ứng dụng vẽ vector. Đối với hành trình đầy đủ từ Jaguar đến El Capitan, EazyDraw đã là ứng dụng sáng chói...