Mini Game

Tổng hợp tất cả những game mini nhỏ để giải trí không yêu cầu cấu hình máy tính.

SNK 40th Anniversary Collection

SNK 40th Anniversary Collection là một bộ sưu tầm hết sức thú vị với nhiều tựa game retro với thành tựu đặc biệt đã...

[GamePlay] Mechanism – PLAZA

Mechanism an adventure game about a lonely robot. Dive into a depressive steampunk world which has been infected with a strange disease called “Phlegm”. A...

Game House Collection Pack

Game House là một bộ sưu tập các trò chơi rất thú vị và kích thước nhỏ. Đối với những người không thích các trò...